Uitvaartverzekeringen

Geweigerd door uitvaartverzekeraar

April 20, 2014
Off

Een uitvaartverzekeraar kan bepalen u te weigeren als nieuwe klant. De reden hiervan kan divers zijn, denk aan wanbetaling, verzekeringsfraude, maar ook aan uw gezondheid.

Gezondheid


De gezondheid van een consument is de meest voorkomende reden om geweigerd te worden door de uitvaartverzekeraar. Indien de verzekeraar u een te hoog risico vindt kunnen zij besluiten u niet te accepteren. Een voorbeeld hiervan is Axent, zij laten elke nieuwe klant een gezondheidsverklaring invullen van 5 vragen. Indien u alle vragen met nee beantwoord bent u gewoon welkom als nieuwe klant. Wanneer ook maar 1 vraag met ja beantwoord wordt zal u geweigerd worden. Axent geeft hier als reden dat zij een lage premie willen bieden aan alle klanten en dit niet kunnen bij hogere risicogroepen.

Ook zijn er genoeg verzekeraars die u wel willen accepteren, maar dit betekend wel automatisch een hogere maandelijkse premie. De uitvaartverzekeraar acht de kans hoger dat u vroegtijdig komt te overlijden en dat er hierdoor nog niet voldoende premie geïncasseerd is. Mede vanwege deze reden wordt de uitvaartverzekering vaak niet geaccepteerd.

Verzekeringsfraude


Een verzekeraar bekijkt doorgaans van te voren of u eerder verzekeringsfraude heeft gepleegd, ook wanneer dit van toepassing is op een ander soort verzekering. Indien dit het geval is wordt het moeilijker een uitvaartverzekering te vinden. Hetzelfde geldt voor andere soorten verzekeringen, daarom dient u altijd eerlijk te zijn bij uw aanvraag. Ook dient u de gezondheidsvragen naar waarheid in te vullen, anders valt dit onder fraude.

Wanbetaling


Indien u in het verleden te maken heeft gehad met wanbetaling bestaat ook de kans dat het moeilijker wordt een uitvaartverzekering dan wel andere verzekering te vinden. Indien de uitvaartverzekeraar hiervan op de hoogte is kunnen zij uw polis weigeren.